lørdag den 20. marts 2010


June 25th, 2009 by Snabelfant

Test af ftalater i børneprodukter

De problematiske ftalater er i dag forbudt i legetøj. Men de findes stadig i mange andre produkter, som børn kommer i kontakt med i hverdagen. Det viser denne laboratorietest fra IMS. (21. juni 2009)
Ftalater er kemikalier, der anvendes som blødgører i plastmaterialet PVC (polyvinylklorid). Stofferne er i dag helt forbudt i legetøj og småbørnsartikler til børn under tre år. I legetøj til børn under 14 år, er tre af ftalaterne (DBP, BBP, og DEHP) forbudt, mens yderligere tre (DnOP, DINP og DIDP) er forbudt i legetøj, børn kan komme i munden.
Baggrunden for at forbyde plastblødgørerne i legetøj, var et ønske om at nedsætte børns generelle udsættelse for de problematiske stoffer. Flere af ftalaterne er nemlig bevist hormonforstyrrende i dyreforsøg og andre er mistænkt for at være det. Men på trods af forbudet i legetøj, kommer børn stadigvæk i kontakt med ftalater via andre produkter.
Med denne laboratorietest sætter IMS fokus på en række artikler til børn, hvor der potentielt set stadig kan forekomme ftalater.

Det har vi undersøgt
IMS har været i en lang række butikker, hvor der sælges ikke-legetøjs produkter til børn. Det drejer sig om boghandlere, tøjbutikker, bolighuse, billig-butikker, tekstilbutikker mm.
Vi har bevidst gået efter produkter, der kunne formodes at indeholde ftalater. Dels er der set efter, om der på produktet er angivet, at det er fremstillet af PVC. Dels er det i butikken visuelt vurderet, om dele eller hele produktet kunne tænkes at bestå af PVC.
Der er i alt indkøbt 13 produkter, som derefter i første omgang er blevet testet med en simpel PVC-test. Hvis testen viste indhold af PVC, er produktet sendt videre til analyse på et uafhængigt laboratorium for ftalater. I alt ni ud af de 13 produkter blev sendt videre til laboratorieanalyse. Det drejer sig om en læderjakke, et penalhus, en voksdug, en dækkeserviet, et badeforhæng, en ryglænsbeskytter til bilen, et badebassin, en navnerefleks og en sækkestol.
Mere om ftalater
Ftalater er er ikke kemisk bundet i PVC-plasten og kan derfor nemt afgives enten ved afdampning til luften eller ved udvaskning, fx ved at et barn sutter på plasten. Dyreforsøg har vist, at nogle (DBP, BBP DEHP, DEP, DiBP) af ftalaterne kan give nedsat forplantningsevne og toksiske effekter på testiklerne.
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har fremsat forslag om, at DEHP, DBP og BBP kommer på autorisationsliste i det europæiske kemikalieprogram REACH. Listen indeholde de stoffer, der er så problematiske, at brugen af dem fremover kræver særlig godkendelse. .
Det har vi fundet
I otte af de ni analyserede produkter fandt vi koncentrationer af ftalater i størrelsen 1-26 %. Af dem indeholdt seks af produkterne DEHP, som anses for at være en af de mest problematiske af ftalaterne.
Fem produkter (hvoraf tre også indeholdt DEHP) indeholdt også andre ftalater (DnOP, DiNP og DiBP). De to førstnævnte er blandt de seks ftalater, der i dag er forbudt i legetøj, som kan komme i munden.Kilde: Miljø og sundhed.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar